Professioneel route onderhoud

Veel routes in Nederland worden deels onderhouden door vrijwilligers. Dit scheelt niet alleen geld, maar levert bijvoorbeeld ook een bijdrage aan draagvlak, zelfregulatie en een betere verstandhouding met beheerders en andere recreantengroepen. Maar een deel van het werk kan niet worden uitgevoerd door vrijwilligers met het oog op bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of materieel. In dat soort gevallen kan The Trail Company worden ingehuurd. The Trail Company heeft meer dan 15 jaar ervaring met het onderhouden van routes (voor mountainbike ook bikepark) en kan maatwerk leveren bij het onderhoud; van het uitvoeren van een specifieke maatregel tot het volledige onderhoud.

Mountainbiken

Werkzaamheden die The Trail Company uitvoert voor onderhoud MTB routes.

 • Onderhoudsinspecties: Als terreineigenaar, routebureau, gemeente of vrijwilligersorganisatie wil je met het oog op bijvoorbeeld planning of budgettering goed zicht hebben op de staat van de route en het onderhoud. Door de ruime ervaring met route-onderhoud en de gedegen vakkennis kan The Trail Company deze inspecties uitvoeren. Hierbij worden knelpunten en kansen in beeld gebracht en worden onderhoudsadviezen gegeven voor de korte en lange termijn.
 • Onderhoudsarrangementen: Om achterstallig onderhoud en onveilige situaties te voorkomen (aansprakelijkheid!) kan het nodig zijn om het onderhoud geheel of deels professioneel uit te laten voeren. The Trail Company kan worden ingehuurd voor een specifieke maatregelen, maar er kunnen ook meerjarencontracten afgesloten worden voor (bepaalde onderdelen van) het onderhoud.
 • Veiligheidsinspecties: Mountainbiken is een risicosport. De kans is klein dat een derde partij aansprakelijkheid is voor letsel of schade klein als voldaan wordt aan het voorzorgprincipe. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren van regelmatige veiligheidsinspecties. The Trail Company heeft tientallen inspecties uitgevoerd en beschikt over de benodigde kennis en ervaring om veiligheidsinspecties uit te voeren. Risicovolle situaties worden in beeld gebracht en er worden advies gegeven over mogelijke oplossingen.
 • Veiligheidsarrangementen: Knelpunten die naar voren komen bij een veiligheidsinspectie kunnen gelijk worden opgelost door The Trail Company, al dan niet in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie.
 • Boomveiligheidsinspecties: Een terreineigenaar is verantwoordelijk voor letsel en schade die veroorzaakt wordt door vallende bomen en takken als er niet aan het voorzorgprincipe is voldaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren van regelmatige boomveiligheidsinspecties; op routes veelal om de drie jaar. The Trail Company heeft de benodigde kennis en ervaring om dergelijke bomveiligheidsinspecties uit te kunnen voeren. The Trail company heeft al tientallen boomveiligheidsinspecties langs routes uitgevoerd.
 • Boomveiligheidsarrangementen: Bij boomveiligheidsinspecties worden risicovolle bomen en takken in beeld gebracht. Deze bomen en takken moeten vervolgens in het kader van het voorzorgprincipe verwijderd worden. The Trail Company heeft hiervoor een efficiënte werkwijze ontwikkeld. Inspectie en snoei worden hierbij gecombineerd om kosten te reduceren. Desgewenst kunnen vrijwilligers worden ingezet om de kosten nog verder te drukken.

Paardrijden

Werkzaamheden die The Trail Company uitvoert voor onderhoud ruiterpaden.

 • Onderhoudsinspecties: Als terreineigenaar, routebureau, gemeente of vrijwilligersorganisatie wil je met het oog op bijvoorbeeld planning of budgettering goed zicht hebben op de staat van de route en het onderhoud. Door de ruime ervaring met route-onderhoud en de gedegen vakkennis kan The Trail Company deze inspecties uitvoeren. Hierbij worden knelpunten en kansen in beeld gebracht en worden onderhoudsadviezen gegeven voor de korte en lange termijn.
 • Onderhoudsarrangementen: Om achterstallig onderhoud en onveilige situaties te voorkomen (aansprakelijkheid!) kan het nodig zijn om het onderhoud geheel of deels professioneel uit te laten voeren. The Trail Company kan worden ingehuurd voor een specifieke maatregelen, maar er kunnen ook meerjarencontracten afgesloten worden voor (bepaalde onderdelen van) het onderhoud.
 • Veiligheidsinspecties: Paardrijden is een risicosport. De kans is klein dat een derde partij aansprakelijkheid is voor letsel of schade klein als voldaan wordt aan het voorzorgprincipe. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren van regelmatige veiligheidsinspecties. The Trail Company heeft tientallen inspecties uitgevoerd en beschikt over de benodigde kennis en ervaring om veiligheidsinspecties uit te voeren. Risicovolle situaties worden in beeld gebracht en er worden advies gegeven over mogelijke oplossingen.
 • Veiligheidsarrangementen: Knelpunten die naar voren komen bij een veiligheidsinspectie kunnen gelijk worden opgelost door The Trail Company, al dan niet in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie.
 • Boomveiligheidsinspecties: Een terreineigenaar is verantwoordelijk voor letsel en schade die veroorzaakt wordt door vallende bomen en takken als er niet aan het voorzorgprincipe is voldaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren van regelmatige boomveiligheidsinspecties; op routes veelal om de drie jaar. The Trail Company heeft de benodigde kennis en ervaring om dergelijke bomveiligheidsinspecties uit te kunnen voeren. The Trail company heeft al tientallen boomveiligheidsinspecties langs routes uitgevoerd.
 • Boomveiligheidsarrangementen: Bij boomveiligheidsinspecties worden risicovolle bomen en takken in beeld gebracht. Deze bomen en takken moeten vervolgens in het kader van het voorzorgprincipe verwijderd worden. The Trail Company heeft hiervoor een efficiënte werkwijze ontwikkeld. Inspectie en snoei worden hierbij gecombineerd om kosten te reduceren. Desgewenst kunnen vrijwilligers worden ingezet om de kosten nog verder te drukken.

Wandelen

Werkzaamheden die The Trail Company uitvoert voor onderhoud wandelpaden.

 • Onderhoudsinspecties: Als terreineigenaar, routebureau, gemeente of vrijwilligersorganisatie wil je met het oog op bijvoorbeeld planning of budgettering goed zicht hebben op de staat van de route en het onderhoud. Door de ruime ervaring met route-onderhoud en de gedegen vakkennis kan The Trail Company deze inspecties uitvoeren. Hierbij worden knelpunten en kansen in beeld gebracht en worden onderhoudsadviezen gegeven voor de korte en lange termijn.
 • Onderhoudsarrangementen: Om achterstallig onderhoud en onveilige situaties te voorkomen (aansprakelijkheid!) kan het nodig zijn om het onderhoud geheel of deels professioneel uit te laten voeren. The Trail Company kan worden ingehuurd voor een specifieke maatregelen, maar er kunnen ook meerjarencontracten afgesloten worden voor (bepaalde onderdelen van) het onderhoud.
 • Boomveiligheidsinspecties: Een terreineigenaar is verantwoordelijk voor letsel en schade die veroorzaakt wordt door vallende bomen en takken als er niet aan het voorzorgprincipe is voldaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren van regelmatige boomveiligheidsinspecties; op routes veelal om de drie jaar. The Trail Company heeft de benodigde kennis en ervaring om dergelijke bomveiligheidsinspecties uit te kunnen voeren. The Trail company heeft al tientallen boomveiligheidsinspecties langs routes uitgevoerd.
 • Boomveiligheidsarrangementen: Bij boomveiligheidsinspecties worden risicovolle bomen en takken in beeld gebracht. Deze bomen en takken moeten vervolgens in het kader van het voorzorgprincipe verwijderd worden. The Trail Company heeft hiervoor een efficiënte werkwijze ontwikkeld. Inspectie en snoei worden hierbij gecombineerd om kosten te reduceren. Desgewenst kunnen vrijwilligers worden ingezet om de kosten nog verder te drukken.